Organic Food Farm - Farm Webflow Template

PEKOSENMÄEN TILA

Laidunlihaa perhetilalta

Pekosenmäen tila sijaitsee Etelä-Karjalassa Parikkalan kunnassa, Kirjavalan kylässä. Tilan laitumet kuuluvat Kesusmaa-Kirjavalan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Päätuotantosuunta vaihtui lypsykarjasta ylämaankarjan kasvatuksekseen sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2013, kun Antti Paajanen aloitti tilan hoidon vaimonsa Leenan kanssa. Luomuun siirryttiin vaiheittain ja vuonna 2020 niin eläimet kuin pellotkin olivat luomussa. Nykyään nautojen rehu tulee omilta luomupelloilta, ulkopuolelta tarvitaan ainoastaan kivennäisrehut. Antti työskentelee karjankasvatuksen lisäksi myös nuohoojana ja Leena on ammatiltaan sairaan-ja terveydenhoitaja. Perheeseen kuuluu lisäksi kaksi lasta.

loppukasvatus

Sonnin elämää poikaporukassa

Pekosenmäen tilalle pikkusonnit saapuvat Notkolan tilalta 8-10 kuukauden ikäisinä vieroituksen jälkeen. Sonnit viettävät seuraavat kolme vuotta ulkona ympäri vuoden poikaporukassa. Ylämaankarja kasvaa hitaasti laiduntaen ja talvella niitä ruokitaan omilta pelloilta korjatulla luomuheinällä. Vapaa liikkuminen ja karkearehuvaltainen ruokinta tekee lihasta erityisen mureaa ja tuo makuun oman erityispiirteensä. Sonnit kuljetetaan tutun karjanhoitajan kanssa läheiselle teurastamolle teurastettavaksi.

meraan kesäisellä perinnebiotoopilla.